เกม 2 เพื่อการทำงาน 168 ชั่วโมงครึ่ง

เกม 2 เพื่อการทำงาน 168 ชั่วโมงครึ่ง (G2G168K) เป็นเกมที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานของผู้เล่นในช่วงเวลาที่ต้องทำงานหนักแรงเป็นเวลานาน โดยเกมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความมีเสน่ห์ในการทำงานและช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกสนานและกระตือรือร้นตลอด 168 ชั่วโมงครึ่งที่ต้องทำงาน

G2G168K เป็นเกมชนิดใหม่ที่ช่วยเสริมสร้างการมีสมาธิและการจำกัดความเครียดในการทำงาน ด้วยการจับคู่กิจกรรมที่ท้าทายกับเวลาที่กำหนด ผู้เล่นจะต้องสามารถทำงานให้ได้ในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการล่าช้า และทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ใน G2G168K มีระบบการตั้งเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเองได้ตลอดเวลา เกมยังมีเหตุการณ์สุ่มที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความท้าทายให้กับผู้เล่น

ทั้งนี้ G2G168K ยังมีระบบการวัดความสามารถของผู้เล่นในแต่ละสาขางานเพื่อช่วยให้พัฒนาความรู้และทักษะของผู้เล่นได้อย่างต่อเนื่อง โดยทำให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้และเจริญเติบโตในทุกด้านของการทำงาน

ด้วย G2G168K ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์การทำงานที่น่าสนุกและน่าทึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงานของตนเองในช่วงเวลาที่ต้องทำงานหนักแรงเป็นเวลานาน และท้าทายตนเองในการพัฒนาทักษะและความสามารถให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ 168 ชั่วโมงที่มีอยู่