เรื่อง: “ประทับใจกับโลกใบนี้ด้วย G2G168F

เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นจุดหมายที่ทุกคนต่างอยากรู้ แต่ความงดงามและเป็นล้ำค่าของประเทศไทยกลับมั่นใจว่าจะประทับใจใครหลายคน และให้ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ทว่า ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ วัฒนธรรมที่หลากหลาย หรือความอบอุ่นและความเอื้ออารีของคนไทย ทุกอย่างนั้นนั้นสร้างประทับใจให้กับผู้คนทุกคนที่เข้ามาทุกวัน

G2G168F หรือ “Good to Great, Great to Fantastic” มีความหมายว่า การที่เราทำงานอย่างมุ่งมั่นและร่วมใจกัน สามารถทำให้เราเติบโตและเป็นเลิศได้อย่างมหาศาล ในประเทศไทย เราเห็นความเชื่อและพลังใจเหล่านักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน และคนต่างประเทศที่มองไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น

ทางที่เราสามารถเป็นเลิศในประเทศไทยคือการต้อนรับความหลากหลายและความสามารถที่ไม่มีข้อจำกัด การที่เราสร้างพื้นที่ที่เป็นกำลังใจสำหรับคนทุกคนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ และการเชื่อมต่อกับโลกนอกเพื่อเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างยั่งยืน

ในเมืองที่ก้าวหน้าอย่างกระตือรือร้นอย่างกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดที่สงบสุขและเข้มงวดอย่างเชียงใหม่ เราเห็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยโอกาส และความร่วมมือที่ทรงพลัง ทำให้เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและความสำเร็จของประเทศไทย

สุดท้าย G2G168F หมายถึงการสร้างโลกใบนี้ให้เต็มไปด้วยความดี ตราบที่ทุกคนมีส่วนร่วม พวกเราเซ่อซี่ว่า ในวันนี้และในปี 2564 ของประเทศไทย เราจะทำให้คำว่า G2G168F กลายเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ทั่วทุกหนทุกแห่ง และทำให้เราประทับใจกับโลกนี้ในทุก ๆ วัน ยิ่งเป็นเลิศ ยิ่งมหาศาล ยิ่งหวาดหวาด และยิ่งใหญ่ในทุก ๆ เรื่อง และทุก ๆ วิถีชีวิต.